ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม
1 สอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 15 9 2 26
2 ศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 10 13 6 29
3 ศรีสังวาลย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 8 12 9 29
4 โสตศึกษาเทพรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 8 7 3 18
5 ศรีสังวาลย์ 7 2 9 18
6 กาวิละอนุกูล 6 5 4 15
7 ศึกษาพิเศษชัยนาท 5 3 3 11
8 สอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยา 5 2 3 10
9 สุพรรณบุรีปัญญานุกูล 4 5 5 14
10 โสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 4 5 3 12
11 โสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 4 4 4 12
12 เศรษฐเสถียร ในพระบรมราชูปถัมภ์ 4 4 2 10
13 โสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ 4 3 4 11
14 โสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 4 2 4 10
15 สำหรับคนพิการทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวของจังหวัดนครศรีธรรมราช 4 2 1 7
16 นครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 4 1 4 9
17 สอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 3 11 4 18
18 ประชาบดี 3 4 2 9
19 สอนคนตาบอดสันติจินตนา จังหวัดแพร่ 3 3 5 11
20 พิษณุโลกปัญญานุกูล 3 2 0 5
21 กาญจนาภิเษกสมโภช ในพระราชูปถัมภ์ฯ 3 2 0 5
22 โสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 3 0 1 4
23 โสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 2 4 3 9
24 ชุมพรปัญญานุกูล 2 3 2 7
25 น่านปัญญานุกูล 2 3 2 7
26 พิจิตรปัญญานุกูล 2 3 1 6
27 การศึกษาคนตาบอดนครราชสีมา 2 3 0 5
28 นครสวรรค์ปัญญานุกูล 2 2 3 7
29 ฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 2 1 4 7
30 ลพบุรีปัญญานุกูล 2 0 2 4
31 โสตศึกษาจังหวัดสงขลา 2 0 1 3
32 เพชรบุรีปัญญานุกูล 1 5 3 9
33 โสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 2 5 8
34 โสตศึกษาจังหวัดชลบุรี 1 2 2 5
35 โสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 1 2 0 3
36 นครศรีธรรมราชปัญญานุกูล 1 1 4 6
37 โสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1 1 3 5
38 โสตศึกษาจังหวัดพังงา 1 1 3 5
39 อุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี 1 1 2 4
40 สงขลาพัฒนาปัญญา 1 1 2 4
41 โสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี 1 1 0 2
42 โสตศึกษาจังหวัดตาก 1 1 0 2
43 เชียงรายปัญญานุกูล 1 1 0 2
44 สอนคนตาบอดกรุงเทพ 1 0 6 7
45 กาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 0 1 2
46 แพร่ปัญญานุกูลจังหวัดแพร่ 1 0 1 2
47 โสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี 1 0 0 1
48 การศึกษาคนตาบอดขอนแก่น 1 0 0 1
49 ภูเก็ตปัญญานุกูล 0 3 1 4
50 โสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 0 2 3 5
51 ระยองปัญญานุกูล 0 2 1 3
52 การศึกษาคนตาบอดลำปาง 0 1 2 3
53 โสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 0 1 0 1
54 โสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี 0 0 1 1
55 โสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ 0 0 1 1
56 การศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่ 0 0 1 1
57 บ้านเด็กรามอินทรา 0 0 1 1
58 ธรรมิกวิทยา 0 0 0 0
59 ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯ 0 0 0 0
60 ศึกษาพิเศษชลบุรี 0 0 0 0
61 ศึกษาพิเศษเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้ 0 0 0 0
62 การศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด 0 0 0 0
รวม 149 148 139 436


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]