สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 037 โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดลำปาง 11 26 17
2 038 โรงเรียนกาวิละอนุกูล 24 49 39
3 039 โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล 19 46 31
4 040 โรงเรียนน่านปัญญานุกูล 21 36 27
5 041 โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล 29 81 51
6 042 โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล 14 29 24
7 043 โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 34 64 48
8 044 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯ 2 2 2
9 045 โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 28 63 45
10 046 โรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนา จังหวัดแพร่ 16 35 26
11 047 โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล 8 23 16
12 048 โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูลจังหวัดแพร่ 18 55 35
13 049 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก 14 23 20
14 050 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 26 51 40
15 051 โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ 34 115 64
16 001 โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่น 10 25 15
17 002 โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดนครราชสีมา 12 34 21
18 003 โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด 10 23 15
19 004 โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ 28 68 38
20 005 โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 37 84 58
21 006 โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 34 62 44
22 007 โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี 21 67 34
23 008 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 25 84 46
24 009 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 25 52 38
25 010 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 23 47 31
26 011 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 16 27 24
27 012 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 20 72 39
28 013 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 22 80 45
29 014 โรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภช ในพระราชูปถัมภ์ฯ 8 14 8
30 015 โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 19 52 32
31 016 โรงเรียนธรรมิกวิทยา 4 6 5
32 017 โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา 2 5 4
33 018 โรงเรียนประชาบดี 15 39 19
34 019 โรงเรียนระยองปัญญานุกูล 10 16 13
35 020 โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล 13 35 24
36 021 โรงเรียนศรีสังวาลย์ 23 47 32
37 022 โรงเรียนศึกษาพิเศษชลบุรี 1 1 1
38 023 โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท 14 23 20
39 024 โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ 11 33 18
40 025 โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยา 12 32 20
41 026 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล 31 90 56
42 027 โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล 25 73 46
43 028 โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระบรมราชูปถัมภ์ 14 34 22
44 029 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 16 29 22
45 030 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี 12 23 18
46 031 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 22 70 41
47 032 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี 4 17 8
48 033 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี 13 35 24
49 034 โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ 7 23 14
50 035 โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี 14 70 33
51 036 โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 24 43 33
52 052 โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่ 3 4 4
53 053 โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล 23 65 37
54 054 โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล 28 66 39
55 055 โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล 25 54 41
56 056 โรงเรียนศึกษาพิเศษเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้ 1 2 2
57 057 โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา 11 24 18
58 058 โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 22 38 30
59 059 โรงเรียนสำหรับคนพิการทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวของจังหวัดนครศรีธรรมราช 10 13 12
60 060 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 31 77 52
61 061 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา 10 14 13
62 062 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา 34 78 56
รวม 1093 2668 1750
4418


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]