หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ลำดับ ID No. กิจกรรม จำนวนทีม
1 247 2.011 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน บกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 6
2 248 2.012 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 5


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]