โลโก้ในการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ
วันจันทร์ ที่ 29 มกราคม 2561 เวลา 11:20 น.