ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 15 9 2 26 26 2 0 0 28
2 ศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 10 13 6 29 31 1 1 0 33
3 ศรีสังวาลย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 8 12 9 29 29 3 1 1 33
4 โสตศึกษาเทพรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 8 7 3 18 23 1 0 0 24
5 ศรีสังวาลย์ 7 2 9 18 21 2 0 0 23
6 กาวิละอนุกูล 6 5 4 15 24 0 0 0 24
7 ศึกษาพิเศษชัยนาท 5 3 3 11 13 1 0 0 14
8 สอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยา 5 2 3 10 12 0 0 0 12
9 สุพรรณบุรีปัญญานุกูล 4 5 5 14 31 0 0 0 31
10 โสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 4 5 3 12 21 1 0 0 22
11 โสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 4 4 4 12 24 0 0 0 24
12 เศรษฐเสถียร ในพระบรมราชูปถัมภ์ 4 4 2 10 14 0 0 0 14
13 โสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ 4 3 4 11 32 2 0 0 34
14 โสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 4 2 4 10 24 1 1 0 26
15 สำหรับคนพิการทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวของจังหวัดนครศรีธรรมราช 4 2 1 7 9 0 0 0 9
16 นครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 4 1 4 9 30 4 1 1 35
17 สอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 3 11 4 18 17 1 2 1 20
18 ประชาบดี 3 4 2 9 13 2 0 0 15
19 สอนคนตาบอดสันติจินตนา จังหวัดแพร่ 3 3 5 11 14 0 0 0 14
20 พิษณุโลกปัญญานุกูล 3 2 0 5 13 0 0 0 13
21 กาญจนาภิเษกสมโภช ในพระราชูปถัมภ์ฯ 3 2 0 5 8 0 0 0 8
22 โสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 3 0 1 4 21 3 0 0 24
23 โสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 2 4 3 9 21 1 0 0 22
24 ชุมพรปัญญานุกูล 2 3 2 7 21 2 0 0 23
25 น่านปัญญานุกูล 2 3 2 7 18 2 0 0 20
26 พิจิตรปัญญานุกูล 2 3 1 6 26 1 0 0 27
27 การศึกษาคนตาบอดนครราชสีมา 2 3 0 5 9 3 0 0 12
28 นครสวรรค์ปัญญานุกูล 2 2 3 7 18 0 0 0 18
29 ฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 2 1 4 7 17 0 1 0 18
30 ลพบุรีปัญญานุกูล 2 0 2 4 13 0 0 0 13
31 โสตศึกษาจังหวัดสงขลา 2 0 1 3 24 6 1 0 31
32 เพชรบุรีปัญญานุกูล 1 5 3 9 25 0 0 0 25
33 โสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 2 5 8 19 1 0 0 20
34 โสตศึกษาจังหวัดชลบุรี 1 2 2 5 10 1 1 0 12
35 โสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 1 2 0 3 12 3 1 0 16
36 นครศรีธรรมราชปัญญานุกูล 1 1 4 6 24 2 1 0 27
37 โสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1 1 3 5 13 2 1 0 16
38 โสตศึกษาจังหวัดพังงา 1 1 3 5 8 1 1 0 10
39 อุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี 1 1 2 4 11 0 0 0 11
40 สงขลาพัฒนาปัญญา 1 1 2 4 6 0 0 0 6
41 โสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี 1 1 0 2 13 1 0 0 14
42 โสตศึกษาจังหวัดตาก 1 1 0 2 9 5 0 0 14
43 เชียงรายปัญญานุกูล 1 1 0 2 8 0 0 0 8
44 สอนคนตาบอดกรุงเทพ 1 0 6 7 9 2 0 0 11
45 กาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 0 1 2 26 2 0 0 28
46 แพร่ปัญญานุกูลจังหวัดแพร่ 1 0 1 2 10 5 1 0 16
47 โสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี 1 0 0 1 4 0 0 0 4
48 การศึกษาคนตาบอดขอนแก่น 1 0 0 1 3 2 0 0 5
49 ภูเก็ตปัญญานุกูล 0 3 1 4 22 0 0 0 22
50 โสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 0 2 3 5 19 4 0 0 23
51 ระยองปัญญานุกูล 0 2 1 3 10 0 0 0 10
52 การศึกษาคนตาบอดลำปาง 0 1 2 3 4 1 1 0 6
53 โสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 0 1 0 1 12 2 0 0 14
54 โสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี 0 0 1 1 11 2 0 0 13
55 โสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ 0 0 1 1 6 1 0 0 7
56 การศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่ 0 0 1 1 2 1 0 0 3
57 บ้านเด็กรามอินทรา 0 0 1 1 0 2 0 0 2
58 ธรรมิกวิทยา 0 0 0 0 3 0 0 1 3
59 ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
60 ศึกษาพิเศษชลบุรี 0 0 0 0 1 0 0 0 1
61 ศึกษาพิเศษเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
62 การศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 149 148 139 436 919 80 15 4 1,014