ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 โสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ 32 2 0 0 34
2 ศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 31 1 1 0 33
3 สุพรรณบุรีปัญญานุกูล 31 0 0 0 31
4 นครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 30 4 1 1 35
5 ศรีสังวาลย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 29 3 1 1 33
6 สอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 26 2 0 0 28
7 กาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ 26 2 0 0 28
8 พิจิตรปัญญานุกูล 26 1 0 0 27
9 เพชรบุรีปัญญานุกูล 25 0 0 0 25
10 โสตศึกษาจังหวัดสงขลา 24 6 1 0 31
11 นครศรีธรรมราชปัญญานุกูล 24 2 1 0 27
12 โสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 24 1 1 0 26
13 กาวิละอนุกูล 24 0 0 0 24
14 โสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 24 0 0 0 24
15 โสตศึกษาเทพรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 23 1 0 0 24
16 ภูเก็ตปัญญานุกูล 22 0 0 0 22
17 โสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 21 3 0 0 24
18 ศรีสังวาลย์ 21 2 0 0 23
19 ชุมพรปัญญานุกูล 21 2 0 0 23
20 โสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 21 1 0 0 22
21 โสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 21 1 0 0 22
22 โสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 19 4 0 0 23
23 โสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 19 1 0 0 20
24 น่านปัญญานุกูล 18 2 0 0 20
25 นครสวรรค์ปัญญานุกูล 18 0 0 0 18
26 สอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 17 1 2 1 20
27 ฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 17 0 1 0 18
28 เศรษฐเสถียร ในพระบรมราชูปถัมภ์ 14 0 0 0 14
29 สอนคนตาบอดสันติจินตนา จังหวัดแพร่ 14 0 0 0 14
30 โสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 13 2 1 0 16
31 ประชาบดี 13 2 0 0 15
32 ศึกษาพิเศษชัยนาท 13 1 0 0 14
33 โสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี 13 1 0 0 14
34 พิษณุโลกปัญญานุกูล 13 0 0 0 13
35 ลพบุรีปัญญานุกูล 13 0 0 0 13
36 โสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 12 3 1 0 16
37 โสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 12 2 0 0 14
38 สอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยา 12 0 0 0 12
39 โสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี 11 2 0 0 13
40 อุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี 11 0 0 0 11
41 แพร่ปัญญานุกูลจังหวัดแพร่ 10 5 1 0 16
42 โสตศึกษาจังหวัดชลบุรี 10 1 1 0 12
43 ระยองปัญญานุกูล 10 0 0 0 10
44 โสตศึกษาจังหวัดตาก 9 5 0 0 14
45 การศึกษาคนตาบอดนครราชสีมา 9 3 0 0 12
46 สอนคนตาบอดกรุงเทพ 9 2 0 0 11
47 สำหรับคนพิการทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวของจังหวัดนครศรีธรรมราช 9 0 0 0 9
48 โสตศึกษาจังหวัดพังงา 8 1 1 0 10
49 กาญจนาภิเษกสมโภช ในพระราชูปถัมภ์ฯ 8 0 0 0 8
50 เชียงรายปัญญานุกูล 8 0 0 0 8
51 โสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ 6 1 0 0 7
52 สงขลาพัฒนาปัญญา 6 0 0 0 6
53 การศึกษาคนตาบอดลำปาง 4 1 1 0 6
54 โสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี 4 0 0 0 4
55 การศึกษาคนตาบอดขอนแก่น 3 2 0 0 5
56 ธรรมิกวิทยา 3 0 0 1 3
57 การศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่ 2 1 0 0 3
58 ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯ 1 1 0 0 2
59 ศึกษาพิเศษชลบุรี 1 0 0 0 1
60 ศึกษาพิเศษเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้ 1 0 0 0 1
61 บ้านเด็กรามอินทรา 0 2 0 0 2
62 การศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด 0 0 0 0 0
รวม 919 80 15 4 1,018