สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนปทุมวิไล 63/4 ถนนปทุมสัมพันธ์ ต.บางปรอก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 นายอดุลย์ ทองทวี   0832885395


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]