โลโก้ในการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ
วันศุกร์ ที่ 19 มกราคม 2561 เวลา 19:03 น.