งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.)
ระหว่าง วันที่ 11-13 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 002 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนบางบัวทอง อาคารกฐินกุยกานนท์ ชั้น 2 ห้อง ห้องประชุมกษีรานุสรณ์ 11 ก.พ. 2561 09.00-11.00 เริ่มลงทะเบียนเวลา 07.00-08.20 น. พร้อมจับฉลากเลือกเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการแข่งขัน
2 005 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี อาคาร สธ.1 ชั้น 3 ห้อง 1309 12 ก.พ. 2561 10.00 - 15.00
-
3 011 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม นนทบุรี อุทยานเเห่งการเรียนรู้ ICT ชั้น 1 ห้อง ICT 13 ก.พ. 2561 09.00-12.00 เริ่มลงทะเบียน 7.30 น. พร้อมจับฉลากเลือกเครื่องคอมฯเเละลงโปรเเกรม (หากโรงเรียนใดมาช้ากว่า 9.00 น. ทางสนามเเข่งขันจะนับเวลาในการลงโปรเเกรมรวมกับเวลาที่ใช้ในการเเข่งขัน การลงโปรเเกรมให้ใช้เเผ่น CD/DVD เท่านั้น)
4 016 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี อาคาร สธ.1 ชั้น 2 ห้อง 1204 12 ก.พ. 2561 10.00-15.00
-
5 017 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี อาคาร สธ.1 ชั้น 2 ห้อง 1206 12 ก.พ. 2561 10.00-15.00
-
6 020 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 2207 12 ก.พ. 2561 09.00 - 12.00 น. 1. รับลงทะเบียน เวลา 07.00 น. ณ หน้าห้องราชพฤกษ 2. ให้ลงโปรแกรม 1 ชม. ก่อนเริ่มการแข่งขัน ให้ใช้แผ่นCD/DVDเท่านั้น 3. ตั้งแต่เวลา 13.00 - 16.30 น. ให้ผู้เข้าแข่งขันชี้แจงเทคนิคการสร้างให้กรรมการทราบ
7 021 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 2 ชั้น 2 ห้อง 2209 12 ก.พ. 2561 09.00 - 12.00 น. 1. รับลงทะเบียน เวลา 07.00 น. ณ หน้าห้องราชพฤกษ 2. ให้ลงโปรแกรม 1 ชม. ก่อนเริ่มการแข่งขัน ให้ใช้แผ่นCD/DVDเท่านั้น 3. ตั้งแต่เวลา 13.00 - 16.30 น. ให้ผู้เข้าแข่งขันชี้แจงเทคนิคการสร้างให้กรรมการทราบ
8 024 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนบางบัวทอง อาคารกฐินกุยกานนท์ ชั้น 2 ห้อง ห้องประชุมกษีรานุสรณ์ 11 ก.พ. 2561 09.00-13.00 1. เริ่มลงทะเบียนเวลา 07.00-08.20 น. พร้อมจับฉลากเลือกเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการแข่งขัน 2. ให้ลงโปรแกรม 1 ชม.ก่อนเริ่มการแข่งขัน (ลงโปรแกรมโดยใช้แผ่น CD/DVD เท่านั้น) 3. นักเรียนแต่ละทีมเตรียมการนำเสนอต่อคณะกรรมการ (ไม่เกิน 5 นาที)
9 025 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนปากเกร็ด อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 2208 13 ก.พ. 2561 09.00-12.00
-
10 028 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนปากเกร็ด อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 2207 12 ก.พ. 2561 09.00-13.00 ลงโปรแกรม 1 ชม.แรก
11 029 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนปากเกร็ด อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 2207 12 ก.พ. 2561 09.00-13.00 ลงโปรแกรม 1 ชม.แรก
12 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี หอประชุมสิรินธราลัย ชั้น 2 ห้อง หอประชุมสิรินธราลัย 11 ก.พ. 2561 09.00-15.00
-Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]