งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.)
ระหว่าง วันที่ 11-13 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ห้อง โดมอเนกประสงค์ 13 ก.พ. 2561 13.00-16.30 รายงานตัว 12.00 น.
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ห้อง สวนป่า 10 ก.พ. 2561 09.00-12.00 รายงานตัว 08.00 น.
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ห้อง สนามหญ้าโรงเรียน 11 ก.พ. 2561 09.00-12.00 รายงานตัว 08.00 น.
4 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 ศูนย์ประชุม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต ชั้น 2 ห้อง Grand 201 11 ก.พ. 2561 09.00 - 17.00 *เวลา 08.20 - 08.50 น. รายงานตัวพร้อมกัน 12 ทีม *เวลา 09.00 จับฉลากแข่งขัน พร้อมกัน 12 ทีม หากไม่มาตามกำหนดเวลาให้ถือว่าสละสิทธิ์
5 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 ศูนย์ประชุม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต ชั้น 2 ห้อง Grand 201 12 ก.พ. 2561 09.00 - 17.00 *เวลา 08.20 - 08.50 น. รายงานตัวพร้อมกัน 12 ทีม *เวลา 09.00 จับฉลากแข่งขัน พร้อมกัน 12 ทีม หากไม่มาตามกำหนดเวลาให้ถือว่าสละสิทธิ์
6 776 กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 ศูนย์ประชุม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ห้องแกรนด์ c ชั้น 1 ห้อง 5-7 11 ก.พ. 2561 9.00-15.00 ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา8.00-8.30 น. ชี้แจงขั้นตอนการแข่งขัน/จับฉลากลำดับการแข่งขัน เวลา 8.30-9.00 น.
7 102 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 อาคารศูนย์วิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต อาคารศูนย์วิจัยขั้นสูง ชั้น 3 ห้อง 313 11 ก.พ. 2561 09.00 - 15.00 เวลาลงทะเบียน 08.00 - 08.30
8 103 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 อาคารศูนย์วิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต อาคารศูนย์วิจัยขั้นสูง ชั้น 3 ห้อง 315 11 ก.พ. 2561 09.00 - 15.00 เวลาลงทะเบียน 08.00 - 08.30
9 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 ศูนย์ประชุม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ชั้น 2 ห้อง 207 (The Grand ชั้น 2) 11 ก.พ. 2561 09.00 เป็นต้นไป ทีมละ 15 นาที เวลาลงทะเบียน 08.00 - 08.30
10 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 ศูนย์ประชุม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ชั้น 2 ห้อง 208 (The Grand ชั้น 2) 11 ก.พ. 2561 09.00 เป็นต้นไป เวลาลงทะเบียน 08.00 - 08.30Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]