งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)
ระหว่าง วันที่ 11-13 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 693 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 อาคารอนุสรณ์สถานแห่งชาติ ห้องแข่งขันที่ 2 (ห้องประชุมใหญ่) ชั้น 1 ห้อง 2 11 ก.พ. 2561 09.00-10.30 รายงานตัวหน้าห้องแข่งขันเวลา 08.15-08.45
2 694 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 อาคารอนุสรณ์สถานแห่งชาติ ห้องแข่งขันที่ 2 (ห้องประชุมใหญ่) ชั้น 1 ห้อง 2 11 ก.พ. 2561 10.30-12.00 รายงานตัวหน้าห้องแข่งขันเวลา 09.30-10.00
3 697 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 อาคารอนุสรณ์สถานแห่งชาติ ห้องแข่งขันที่ 2 (ห้องประชุมใหญ่) ชั้น 1 ห้อง 2 13 ก.พ. 2561 09.00-12.00 รายงานตัวหน้าห้องแข่งขันเวลา 08.15-08.45
4 698 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 อาคารอนุสรณ์สถานแห่งชาติ ห้องแข่งขันที่ 2 (ห้องประชุมใหญ่) ชั้น 1 ห้อง 2 13 ก.พ. 2561 13.00-17.00 รายงานตัวหน้าห้องแข่งขันเวลา 12.15-12.45
5 699 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 อาคารอนุสรณ์สถานแห่งชาติ ห้องแข่งขันที่ 2 (ห้องประชุมใหญ่) ชั้น 1 ห้อง 2 12 ก.พ. 2561 09.00-17.00 รายงานตัวหน้าห้องแข่งขันเวลา 08.15-08.45
6 700 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 อาคารอนุสรณ์สถานแห่งชาติ ห้องแข่งขันที่ 3 (ห้องสมุดประวัติศาสตร์) ชั้น 1 ห้อง 3 12 ก.พ. 2561 09.00-17.00 รายงานตัวหน้าห้องแข่งขันเวลา 08.15-08.45
7 701 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 อาคารอนุสรณ์สถานแห่งชาติ ห้องแข่งขันที่ 1 (ห้องประชุมเล็ก) ชั้น 1 ห้อง 1 11 ก.พ. 2561 13.00-17.00 รายงานตัวหน้าห้องแข่งขันเวลา 12.15-12.45
8 702 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 อาคารอนุสรณ์สถานแห่งชาติ ห้องแข่งขันที่ 2 (ห้องประชุมใหญ่) ชั้น 1 ห้อง 2 11 ก.พ. 2561 13.00-17.00 รายงานตัวหน้าห้องแข่งขันเวลา 12.15-12.45
9 703 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนธัญบุรี อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง 1409 11 ก.พ. 2561 12.30-14.00 ลงทะเบียนเวลา 11.00-12.00 บริเวณโดมหน้าอาคาร 1 พร้อมเอกสารตามเกณฑ์ทุกรายการ ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมจากข่าวประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์งานศิลปห้ตถกรรมนักเรียน ประกาศผลในวันแข่งเวลา 16.00-17.00
10 704 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนธัญบุรี อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 1305 12 ก.พ. 2561 9.30-11.00 ลงทะเบียนเวลา 08.00-09.00 บริเวณโดมหน้าอาคาร 1 พร้อมเอกสารตามเกณฑ์ทุกรายการ ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมจากข่าวประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์งานศิลปห้ตถกรรมนักเรียน ประกาศผลในวันแข่งเวลา 16.00-17.00
11 705 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนธัญบุรี อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 1303 11 ก.พ. 2561 10.30-12.00 ลงทะเบียนเวลา 9.00-10.00 น. บริเวณโดมหน้าอาคาร 1 พร้อมเอกสารตามเกณฑ์ทุกรายการ ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมจากข่าวประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประกาศผลในวันแข่งเวลา 16.00-17.00
12 706 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนธัญบุรี อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 1304 11 ก.พ. 2561 08.00-09.30 ลงทะเบียนเวลา 07.00-07.45 บริเวณโดมหน้าอาคาร 1 พร้อมเอกสารตามเกณฑ์ทุกรายการ ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมจากข่าวประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์งานศิลปห้ตถกรรมนักเรียน ประกาศผลในวันแข่งเวลา 16.00-17.00
13 707 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6 โรงเรียนธัญบุรี อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง 1410 11 ก.พ. 2561 10.30-12.00 ลงทะเบียนเวลา 9.00-10.00 น. บริเวณโดมหน้าอาคาร 1 พร้อมเอกสารตามเกณฑ์ทุกรายการ ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมจากข่าวประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประกาศผลในวันแข่งเวลา 16.00-17.00
14 708 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนธัญบุรี อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง 1410 11 ก.พ. 2561 8.00-9.30 ลงทะเบียนเวลา 07.00-07.45 บริเวณโดมหน้าอาคาร 1 พร้อมเอกสารตามเกณฑ์ทุกรายการ ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมจากข่าวประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์งานศิลปห้ตถกรรมนักเรียน ประกาศผลในวันแข่งเวลา 16.00-17.00
15 709 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 โรงเรียนธัญบุรี อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 1304 11 ก.พ. 2561 10.30-12.00 ลงทะเบียนเวลา 09.00-10.00 บริเวณโดมหน้าอาคาร 1 พร้อมเอกสารตามเกณฑ์ทุกรายการ ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมจากข่าวประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์งานศิลปห้ตถกรรมนักเรียน ประกาศผลในวันแข่งเวลา 16.00-17.00
16 710 การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนธัญบุรี อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 1305 12 ก.พ. 2561 8.00-9.00 ลงทะเบียนเวลา 7.00-7.40 น. บริเวณโดมหน้าอาคาร 1 พร้อมเอกสารตามเกณฑ์ทุกรายการ ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมจากข่าวประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประกาศผลในวันแข่งเวลา 16.00-17.00
17 711 การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนธัญบุรี อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 1305 11 ก.พ. 2561 08.00-09.00 ลงทะเบียนเวลา 07.00-07.40 บริเวณโดมหน้าอาคาร 1 พร้อมเอกสารตามเกณฑ์ทุกรายการ ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมจากข่าวประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์งานศิลปห้ตถกรรมนักเรียน ประกาศผลในวันแข่งเวลา 16.00-17.00
18 712 การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 โรงเรียนธัญบุรี อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 1305 11 ก.พ. 2561 9.00-10.00 ลงทะเบียนเวลา 08.00-08.40 บริเวณโดมหน้าอาคาร 1 พร้อมเอกสารตามเกณฑ์ทุกรายการ ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมจากข่าวประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์งานศิลปห้ตถกรรมนักเรียน ประกาศผลในวันแข่งเวลา 16.00 -17.00 ประกาศผลในวันแข่งเวลา 16.00-17.00
19 713 การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนธัญบุรี อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง 1409 12 ก.พ. 2561 12.00-14.30 ลงทะเบียนเวลา 10.00-11.40 บริเวณโดมหน้าอาคาร 1 พร้อมเอกสารตามเกณฑ์ทุกรายการ ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมจากข่าวประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์งานศิลปห้ตถกรรมนักเรียนประกาศผลในวันแข่งเวลา 16.00-17.00
20 714 การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนธัญบุรี อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 1303 12 ก.พ. 2561 12.00-14.30 ลงทะเบียนเวลา 10.00-11.40 บริเวณโดมหน้าอาคาร 1 พร้อมเอกสารตามเกณฑ์ทุกรายการ ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมจากข่าวประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์งานศิลปห้ตถกรรมนักเรียน ประกาศผลในวันแข่งเวลา 16.00-17.00
21 715 การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนธัญบุรี อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง 1410 12 ก.พ. 2561 12.00-14.30 ลงทะเบียนเวลา 10.00-11.40 บริเวณโดมหน้าอาคาร 1 พร้อมเอกสารตามเกณฑ์ทุกรายการ ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมจากข่าวประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์งานศิลปห้ตถกรรมนักเรียนประกาศผลในวันแข่งเวลา 16.00-17.00
22 716 การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 โรงเรียนธัญบุรี อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 1304 12 ก.พ. 2561 12.00-14.30 ลงทะเบียนเวลา 10.00-11.40 บริเวณโดมหน้าอาคาร 1 พร้อมเอกสารตามเกณฑ์ทุกรายการ ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมจากข่าวประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์งานศิลปห้ตถกรรมนักเรียน ประกาศผลในวันแข่งเวลา 16.00-17.00
23 717 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนธัญบุรี อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง 1409 12 ก.พ. 2561 8.00-11.00 ลงทะเบียนเวลา 07.00-07.45 บริเวณโดมหน้าอาคาร 1 พร้อมเอกสารตามเกณฑ์ทุกรายการ ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมจากข่าวประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์งานศิลปห้ตถกรรมนักเรียน ประกาศผลในวันแข่งเวลา 16.00-17.00
24 718 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนธัญบุรี อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 1303 12 ก.พ. 2561 8.00-11.00 ลงทะเบียนเวลา 07.00-07.45 บริเวณโดมหน้าอาคาร 1 พร้อมเอกสารตามเกณฑ์ทุกรายการ ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมจากข่าวประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์งานศิลปห้ตถกรรมนักเรียน ประกาศผลในวันแข่งเวลา 16.00-17.00
25 719 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนธัญบุรี อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง 1410 12 ก.พ. 2561 8.00-11.00 ลงทะเบียนเวลา 07.00-07.45 บริเวณโดมหน้าอาคาร 1 พร้อมเอกสารตามเกณฑ์ทุกรายการ ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมจากข่าวประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์งานศิลปห้ตถกรรมนักเรียน ประกาศผลในวันแข่งเวลา 16.00-17.00
26 720 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 โรงเรียนธัญบุรี อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 1304 12 ก.พ. 2561 8.00-11.00 ลงทะเบียนเวลา 07.00-07.45 บริเวณโดมหน้าอาคาร 1 พร้อมเอกสารตามเกณฑ์ทุกรายการ ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมจากข่าวประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์งานศิลปห้ตถกรรมนักเรียน ประกาศผลในวันแข่งเวลา 16.00-17.00
27 721 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 อาคารอนุสรณ์สถานแห่งชาติ ห้องแข่งขันที่ 4 (ห้องประกอบพิธี) ชั้น 2 ห้อง 4 11 ก.พ. 2561
12 ก.พ. 2561
09.00-17.00 รายงานตัวหน้าห้องแข่งขันเวลา 08.15-08.45
28 722 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 อาคารอนุสรณ์สถานแห่งชาติ ห้องแข่งขันที่ 4 (ห้องประกอบพิธี) ชั้น 2 ห้อง 4 11 ก.พ. 2561
12 ก.พ. 2561
09.00-17.00 รายงานตัวหน้าห้องแข่งขันเวลา 08.15-08.45Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]