งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)
ระหว่าง วันที่ 11-13 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 040 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี อาคาร สธ.1 ชั้น 3 ห้อง ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1309 13 ก.พ. 2561 10.00 - 15.00
-
2 053 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม นนทบุรี อุทยานเเห่งการเรียนรู้ ICT ชั้น 1 ห้อง ICT 13 ก.พ. 2561 09.00-12.00 เริ่มลงทะเบียน 7.30 น. พร้อมจับฉลากเลือกเครื่องคอมฯเเละลงโปรเเกรม (หากโรงเรียนใดมาช้ากว่า 9.00 น. ทางสนามเเข่งขันจะนับเวลาในการลงโปรเเกรมรวมกับเวลาที่ใช้ในการเเข่งขัน ในการลงโปรเเกรมให้ใช้เเผ่น CD/DVD เท่านั้น)
3 635 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม นนทบุรี อุทยานเเห่งการเรียนรู้ ICT ชั้น 1 ห้อง ICT 12 ก.พ. 2561 09.00-12.00 เริ่มลงทะเบียน 7.30 น. พร้อมจับฉลากเลือกเครื่องคอมฯเเละลงโปรเเกรม (หากโรงเรียนใดมาช้ากว่า 9.00 น. ทางสนามเเข่งขันจะนับเวลาในการลงโปรเเกรมรวมกับเวลาที่ใช้ในการเเข่งขัน ในการลงโปรเเกรมให้ใช้เเผ่น CD/DVD เท่านั้น)
4 063 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี อาคาร สธ.1 ชั้น 2 ห้อง 1204 13 ก.พ. 2561 10.00-15.00
-
5 064 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี อาคาร สธ.1 ชั้น 2 ห้อง 1206 13 ก.พ. 2561 10.00-15.00
-
6 080 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 2 ชั้น 2 ห้อง 2209 12 ก.พ. 2561 09.00 - 12.00 น. 1. รับลงทะเบียน เวลา 07.00 น. ณ หน้าห้องราชพฤกษ 2. ให้ลงโปรแกรม 1 ชม. ก่อนเริ่มการแข่งขัน ให้ใช้แผ่นCD/DVDเท่านั้น 3. ตั้งแต่เวลา 13.00 - 16.30 น. ให้ผู้เข้าแข่งขันชี้แจงเทคนิคการสร้างให้กรรมการทราบ
7 114 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนปากเกร็ด อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 2208 13 ก.พ. 2561 09.00-12.00
-
8 104 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนปากเกร็ด อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 2205 12 ก.พ. 2561 09.00-13.00 ลงโปรแกรม 1 ชม.แรก
9 634 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนปากเกร็ด อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 2205 12 ก.พ. 2561 09.00-13.00 ลงโปรแกรม 1 ชม.แรก
10 089 การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 โรงเรียนปากเกร็ด อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 2205 13 ก.พ. 2561 09.00-15.00 ลงโปรแกรม 1 ชม.แรก
11 121 การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี อาคาร สธ.1 ชั้น 2 ห้อง 1209 12 ก.พ. 2561 10.00 - 13.00
-
12 125 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี หอประชุมสิรินทราลัย ชั้น 2 ห้อง หอประชุม 11 ก.พ. 2561 09.00-15.00
-
13 126 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี หอประชุมสิรินทราลัย ชั้น 2 ห้อง หอประชุมสิรินทราลัย 11 ก.พ. 2561 09.00-15.00 ส่งเล่มโครงงาน 5 เล่ม พร้อมแผ่นซีดี ในวันที่ 2 ก.พ. 61
14 134 การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี อาคาร สธ.1 ชั้น 2 ห้อง 1209 13 ก.พ. 2561 10.00 - 15.00
-Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]