สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต 13.961432,100.622509
2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ 13.904223,100.528158
3 ศูนย์ประชุม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 14.068156,100.615063
4 สตูดิโอ โมโน 29 13.925405,100.463982
5 อาคารศูนย์วิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 14.074281,100.602292
6 อาคารอนุสรณ์สถานแห่งชาติ 13.952187,100.621083
7 โรงเรียนธัญบุรี 13.974452,100.621911
8 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 13.936608,100.547028
9 โรงเรียนบางบัวทอง 13.912275,100.415010
10 โรงเรียนปทุมธานี นันทมุนีบํารุง 13.992787,100.523617
11 โรงเรียนปทุมวิไล 14.017522,100.526083
12 โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 14.076902,100.599390
13 โรงเรียนปากเกร็ด 13.911668,100.496762
14 โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา 13.954051,100.619258
15 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 13.910664,100.511909
16 โรงเรียนสายปัญญารังสิต 13.974021,100.609229
17 โรงเรียนหอวัง กรุงเทพมหานคร 13.818517,100.560787
18 โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม นนทบุรี 13.939581,100.512801


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]