ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.)
ระหว่าง วันที่ 11-13 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 372
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนบ้านบางทรายน้อย สพป. มุกดาหาร 90.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 89.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ สพป. มหาสารคาม เขต 3 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสากลศึกษาบางบัวทอง สพป. นนทบุรี เขต 2 88.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนยุวทูตศึกษาพัฒนา สพป. เชียงใหม่ เขต 4 87.67 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านสะแกเครือ สพป. ตาก เขต 1 86.67 ทอง 6  
7 โรงเรียนบูรณะศึกษา สพป. กรุงเทพมหานคร 86.33 ทอง 7  
8 โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง สพป. พิษณุโลก เขต 1 86.33 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" สพป. ภูเก็ต 85.67 ทอง 9  
10 โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี สพป. อุดรธานี เขต 1 85 ทอง 10  
11 โรงเรียนเทศบาลบ้านตะเกียบ สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 84 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านลำแก่น สพป. พังงา 83.33 ทอง 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน