ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)
ระหว่าง วันที่ 11-13 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 078
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนลานสักวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 93.32 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสามพร้าววิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 91.31 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนติ้ววิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 90.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 90.31 ทอง 4  
5 โรงเรียนภาชี"สุนทรวิทยานุกูล" สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 90.25 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดสิงห์ สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 89.62 ทอง 6  
7 โรงเรียนเขาชัยสน สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 89.26 ทอง 7  
8 โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 88.32 ทอง 8  
9 โรงเรียนหนองกลับวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 88.31 ทอง 9  
10 โรงเรียนปะทิววิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 86.62 ทอง 10  
11 โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 83.95 ทอง 11  
12 โรงเรียนด่านสวีวิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 83.91 ทอง 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน