ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)
ระหว่าง วันที่ 11-13 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 704
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 93.20 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 88.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 88.20 ทอง 4  
5 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 86.70 ทอง 5  
6 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 86.30 ทอง 6  
7 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 85 ทอง 7  
8 โรงเรียนศรีราชา สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 85 ทอง 7  
9 โรงเรียนเพชรพิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 83.70 ทอง 9  
10 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม. เขต 23 (สกลนคร) 82.20 ทอง 10  
11 โรงเรียนวิสุทธรังษี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 79.50 เงิน 11  
12 โรงเรียนห้วยยอด สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 78.30 เงิน 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน