ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)
ระหว่าง วันที่ 11-13 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 653
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนละแมวิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 83.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 81.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนพัทลุง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 76.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 74 เงิน 4  
5 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 71.33 เงิน 5  
6 โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 68.33 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 67.33 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนจุนวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 66 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 64.33 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนตะพานหิน สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 62 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 57 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 51.67 เข้าร่วม 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน