ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)
ระหว่าง วันที่ 11-13 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 609
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 95.60 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสตรีระนอง สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 92.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 91.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนพัทลุง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 86.80 ทอง 4  
5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 86.60 ทอง 5  
6 โรงเรียนอู่ทอง สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 86.20 ทอง 6  
7 โรงเรียนเวียงสระ สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 85.80 ทอง 7  
8 โรงเรียนพญาลอวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 85.20 ทอง 8  
9 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส สพม. เขต 23 (สกลนคร) 84.60 ทอง 9  
10 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 84.60 ทอง 9  
11 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 84 ทอง 11  
12 โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 84 ทอง 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน