ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)
ระหว่าง วันที่ 11-13 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 602
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนกาบเชิงวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 93 ทอง 4  
5 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๙ จังหวัดนราธิวาส สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 93 ทอง 4  
6 โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 93 ทอง 4  
7 โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 93 ทอง 4  
8 โรงเรียนเวียงสระ สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 93 ทอง 4  
9 โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ฯ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 92 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 92 ทอง 9  
11 โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 91 ทอง 11  
12 โรงเรียนอู่ทอง สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 91 ทอง 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน