ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)
ระหว่าง วันที่ 11-13 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 039
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนพนมดงรักวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 94 ทอง 4  
5 โรงเรียนพบพระวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 93 ทอง 5  
6 โรงเรียนกะปงพิทยาคม สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 91 ทอง 6  
7 โรงเรียนขุนควรวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 91 ทอง 6  
8 โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 91 ทอง 6  
9 โรงเรียนมัธยมตากสิน ระยอง สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 91 ทอง 6  
10 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 91 ทอง 6  
11 โรงเรียนสามขาสว่างวิทย์ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 91 ทอง 6  
12 โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 88 ทอง 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน