ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)
ระหว่าง วันที่ 11-13 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 292
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 88.20 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุกูลนารี สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 83.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวังวิเศษ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 74.50 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 74 เงิน 4  
5 โรงเรียนเทพสถิตวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 66.40 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนลำปลายมาศ สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 65.40 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 65 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 56.80 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 55.40 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 55 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนวัชรวิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 55 เข้าร่วม 10  
12 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 52.80 เข้าร่วม 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน