ผลการแข่งขัน ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)
ระหว่าง วันที่ 11-13 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 269
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 93.40 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 82.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 82 ทอง 4  
5 โรงเรียนวาปีปทุม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 81 ทอง 5  
6 โรงเรียนหัวถนนวิทยา สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 80.80 ทอง 6  
7 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 79.40 เงิน 7  
8 โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 78.60 เงิน 8  
9 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 78.40 เงิน 9  
10 โรงเรียนเมธีวุฒิกร สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 77.40 เงิน 10  
11 โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 77 เงิน 11  
12 โรงเรียนปะทิววิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 76.20 เงิน 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน