ผลการแข่งขัน เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)
ระหว่าง วันที่ 11-13 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 209
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวังวิเศษ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 90.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 86.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 86 ทอง 5  
6 โรงเรียนพังเคนพิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 86 ทอง 5  
7 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 86 ทอง 5  
8 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 85.33 ทอง 8  
9 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 จังหวัดกระบี่ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 84.33 ทอง 9  
10 โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 83.67 ทอง 10  
11 โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 83 ทอง 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน