ผลการแข่งขัน หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)
ระหว่าง วันที่ 11-13 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 166
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 99 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเวียงมอกวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 93 ทอง 4  
5 โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 79 เงิน 5  
6 โรงเรียนหนองบัว สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 77 เงิน 6  
7 โรงเรียนบางขันวิทยา สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 75 เงิน 7  
8 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส สพม. เขต 23 (สกลนคร) 73 เงิน 8  
9 โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 69 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 67 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนศรียาภัย สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 65 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 63 ทองแดง 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน