ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)
ระหว่าง วันที่ 11-13 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 139
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเทพมิตรศึกษา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 88.66 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 86.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 84.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 83.66 ทอง 5  
6 โรงเรียนขุนควรวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 82.66 ทอง 6  
7 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 82.66 ทอง 6  
8 โรงเรียนมัธยมหนองเขียด สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 81.66 ทอง 8  
9 โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 81.33 ทอง 9  
10 โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 81 ทอง 10  
11 โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 80.66 ทอง 11  
12 โรงเรียนพานทอง สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 80.66 ทอง 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน