ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)
ระหว่าง วันที่ 11-13 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 115
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนละงูพิทยาคม สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 96.40 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนลูกรักเชียงของ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 95.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนละแมวิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 95 ทอง 4  
5 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีฯ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 94.80 ทอง 5  
6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 94.80 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 94.20 ทอง 7  
8 โรงเรียนพระบางวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 94.20 ทอง 7  
9 โรงเรียนศรีประจันต์"เมธีประมุข" สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 93.80 ทอง 9  
10 โรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 93 ทอง 10  
11 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 2 สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 92.80 ทอง 11  
12 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส สพม. เขต 23 (สกลนคร) 92.60 ทอง 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน