งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)
ระหว่าง วันที่ 11-13 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 260 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต ชั้น 5 ห้อง DIAMOND HALL เวทีที่ 1 11 ก.พ. 2561 14.00-17.00 รายงานตัวก่อนเวลาเริ่มการแข่งขัน 1 ชั่วโมง
2 261 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต ชั้น 5 ห้อง DIAMOND HALL เวทีที่ 1 13 ก.พ. 2561 13.00-16.00 รายงานตัวก่อนเวลาเริ่มการแข่งขัน 1 ชั่วโมง
3 262 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต ชั้น 5 ห้อง DIAMOND HALL เวทีที่ 2 11 ก.พ. 2561 10.00-13.00 รายงานตัวก่อนเวลาเริ่มการแข่งขัน 1 ชั่วโมง
4 263 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต ชั้น 5 ห้อง DIAMOND HALL เวทีที่ 2 13 ก.พ. 2561 09.00-12.00 รายงานตัวก่อนเวลาเริ่มการแข่งขัน 1 ชั่วโมง
5 264 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต ชั้น 5 ห้อง DIAMOND HALL เวทีที่ 3 13 ก.พ. 2561 13.00-16.00 รายงานตัวก่อนเวลาเริ่มการแข่งขัน 1 ชั่วโมง
6 265 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต ชั้น 5 ห้อง DIAMOND HALL เวทีที่ 1 12 ก.พ. 2561 16.30-19.30 รายงานตัวก่อนเวลาเริ่มการแข่งขัน 1 ชั่วโมง
7 266 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต ชั้น 5 ห้อง DIAMOND HALL เวทีที่ 3 12 ก.พ. 2561 13.00-16.00 รายงานตัวก่อนเวลาเริ่มการแข่งขัน 1 ชั่วโมง
8 267 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต ชั้น 5 ห้อง DIAMOND HALL เวทีที่ 3 11 ก.พ. 2561 14.00-17.00 รายงานตัวก่อนเวลาเริ่มการแข่งขัน 1 ชั่วโมง
9 268 การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต ชั้น 5 ห้อง DIAMOND HALL เวทีที่ 2 12 ก.พ. 2561 13.00-16.00 รายงานตัวก่อนเวลาเริ่มการแข่งขัน 1 ชั่วโมง
10 269 การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต ชั้น 5 ห้อง DIAMOND HALL เวทีที่ 1 12 ก.พ. 2561 13.00-16.00 รายงานตัวก่อนเวลาเริ่มการแข่งขัน 1 ชั่วโมงCopyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]